Kategorie produktu
Inne

Warunki handlowe

1. Wprowadzenie

Poniższe ogólne warunki sprzedaży i dostaw mają zastosowanie, chyba że zostaną odstąpione od wyraźnej pisemnej umowy między stronami.

Klienci mogą robić zakupy w Hans Høj Lagerinventar A/S / HHL Regały (dalej HHL) poprzez składanie zamówienia. W naszym sklepie internetowym możesz płacić kartą lub poprosić o proformę z danymi do przelewu tradycyjnego. Towar dostarczany wszędzie na terenie Polski za pośrednictwem firmy przewozowej Freja.

2. Ceny

Wszystkie ceny podane są w złotówkach bez VAT i kosztów dostawy.

Czas dostawy można sprawdzić pod każdym produktem, kompletne zamówienie jest wysyłane, gdy wszystkie produkty są w magazynie. Jeśli nie dostarczymy w określonym czasie, skontaktujemy się z Państwem drogą mailową lub telefoniczną. Dostarczamy od poniedziałku do piątku w godzinach od 8-16. Jeśli wymagana jest konkretna data dostawy, prosimy o informację w polu komentarza, jeśli odbiega od naszego normalnego czasu dostawy, nie możemy tego zagwarantować.

3. Oferty

Tylko oferty pisemne są wiążące. Wszystkie oferty podlegają sprzedaży pośredniej i są ważne przez 8 dni od daty złożenia oferty.

4. Zastrzeżenie własności

Własność dostarczonych produktów należy do HHL, dopóki nie zostaną one w pełni i całkowicie opłacone przez kupującego.

5. Dostawa

5.1 Miejsce dostawy i ryzyko

Dostawa odbywa się pod adres siedziby kupującego lub po wcześniejszym umówieniu pod wskazany adres. Kupujący potwierdza, że punkt rozładunku był dostępny dla ciężarówki przez przejezdną drogę. Kupujący jest odpowiedzialny za natychmiastowy rozładunek i ewentualny czas oczekiwania na kupującego przez kierowcę.

Koszt dostawy naliczany jest do momentu rozładunku, a ryzyko związane z przedmiotem przechodzi na kupującego w tym samym czasie. Z reguły żadne przesyłki nie są realizowane bez potwierdzenia odbioru. Dostawy, które na życzenie kupującego są realizowane bez potwierdzenia, w przypadku jakichkolwiek wad i uszkodzeń, są realizowane na własne ryzyko kupującego. Dlatego w momencie odbioru należy sprawdzić wizualnie czy ogólny stan przesyłki jest w stanie kompletnym i nieuszkodzonym.

5.2 Koszty dostawy

Koszty dostawy są zgodne z cennikiem naszego przewoźnika i są podawane przy zamówieniu.

Koszty dostawy są naliczane zgodnie z poniższą tabelą

Wartość netto zamówienia [PLN] Koszt dostawy netto
1 - 499 245 PLN niezależnie od kwoty
500 - 999 26% wartości zakupionych towarów bez VAT
1 000 - 2 999 18% wartości zakupionych towarów bez VAT
3 000 - 4 999 12% wartości zakupionych towarów bez VAT
5 000 - 9 999 7% wartości zakupionych towarów bez VAT
Powyżej 10000 Transport w cenie

Obliczony na podstawie całkowitych zakupów towarów, z wył. VAT

5.3 Reklamacje

Zasady dotyczące wad określone w ustawie o zakupach mają zastosowanie do towarów podczas zakupów u nas.

Oznacza to, że masz 24 miesiące na reklamację. Skontaktuj się z nami, zanim wyślesz przedmiot.

Jeśli Twoja reklamacja jest uzasadniona, oznacza to, że w zależności od konkretnej sytuacji możesz dokonać naprawy, wymiany, zwrotu pieniędzy lub obniżenia ceny.

Jeśli reklamacja będzie uzasadniona, zwrócimy koszty wysyłki. Towar należy zawsze odesłać w odpowiednim opakowaniu. Pamiętaj również, aby otrzymać pokwitowanie wysyłki, abyśmy mogli zwrócić koszty wysyłki.

Przy dostawie - i przed potwierdzeniem odbioru - kupujący musi sprawdzić, czy został dostarczony prawidłowy numer oraz czy towary są w stanie kompletnym i nieuszkodzonym. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń towaru lub niezgodności numeru z listem przewozowym, kupujący musi to zgłosić na piśmie poprzez adnotację na liście przewozowym. Jeśli kupujący nie sprzeciwi się natychmiastowemu połączeniu z dostawą, nie może później reklamować brakujących jednostek lub uszkodzenia transportowe.

6. Prawo odstąpienia od umowy

Pełne prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni. W wypadku zwrotu, kupujący musi sam pokryć koszty transportu. Przedmioty należy zwrócić w stanie nieuszkodzonym i w oryginalnym opakowaniu. Kupujący musi skontaktować się ze sprzedawcą pod nr tel. 782 080 303 przed zwrotem towaru.

7. Reklamacja przedmiotu

Oznacza to, że masz prawo do składania reklamacji przez 2 lata. Skontaktuj się z nami, zanim wyślesz przedmiot.
Jeśli Twoja reklamacja jest uzasadniona, oznacza to, że w zależności od konkretnej sytuacji możesz dokonać naprawy lub wymiany przedmiotu.
Musisz złożyć reklamację natychmiast po wykryciu błędu.
Towar należy zawsze odesłać w odpowiednim opakowaniu.
Przyjmujemy tylko przesyłki wysyłane bezpośrednio na wskazany adres.
W przypadku zwrotu prosimy o dołączenie szczegółowego opisu problemu.

Przedmiot jest wysyłany na adres:
HHL Regały
Stasin 4
24-340 Józefów nad Wisłą

8. Płatność

Płatności należy dokonywać na wskazany rachunek konta bankowego:

  • Nordea Bank
  • IBAN: DK2620006200018375
  • SWIFT: NDEADKKK

Warunki zakupu kupującego są ważne tylko pod warunkiem, że HHL zaakceptuje je na piśmie.

9. Informacje o produkcie

Kupujący jest odpowiedzialny za używanie przedmiotu zgodnie z instrukcję obsługi i przeznaczeniem.

10. Informacje ogólne

Nazwa prawna: Hans Høj Lagerinventar A/S
Forma organizacyjna: Spółka Akcyjna
NIP: DK27493823
Adres: Allévej 60 C, 2635 Ishøj
E-mail: biuro@hhl.dk
Telefon: 782 080 303

11. Polityka dotycząca danych osobowych

Aby zawrzeć z nami umowę, potrzebujemy następujących informacji:
Imię i nazwisko, adres, numer telefonu, numer telefonu komórkowego i adres e-mail
Rejestrujemy i przekazujemy Twoje dane osobowe w celu dostarczenia Ci przedmiotu.
Dane osobowe są rejestrowane w HANS HØJ LAGERINVENTAR A / S i przechowywane przez pięć lat, po czym informacje są usuwane. Ponadto współpracujemy z wieloma innymi firmami, które przechowują i przetwarzają dane. Firmy przetwarzają informacje wyłącznie w naszym imieniu i nie mogą wykorzystywać ich do własnych celów. Współpracujemy tylko z podmiotami przetwarzającymi dane w UE lub w krajach, które mogą zapewnić odpowiednią ochronę Twoich danych.

Za dane pozostawione na stronie hhl-regały.pl odpowiada HANS HØJ LAGERINVENTAR A/S.

Jako zarejestrowany w HANS HØJ LAGERINVENTAR A/S, masz prawo być poinformowany o tym, jakie informacje o Tobie przetwarzamy. Jeśli uważasz, że informacje są niedokładne, masz prawo do ich poprawienia. W niektórych przypadkach mamy obowiązek usunąć Twoje dane osobowe, jeśli o to poprosisz. Może np. być, jeśli Twoje dane nie są już niezbędne do celu, w którym mieliśmy je wykorzystać. Możesz również skontaktować się z nami, jeśli uważasz, że Twoje dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem. Możesz do nas napisać na adres: mw@hhl.dk

Zawsze masz prawo sprzeciwić się rejestracji. Masz również prawo wglądu do tego, jakie informacje na Twój temat są rejestrowane. Przysługują Ci te prawa zgodnie z ustawą o danych osobowych i pytania w związku z tym należy kierować na adres: biuro@hhl.dk

Ostatnia edycja 9 października 2019 r.

Odwiedzam jako